Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka

Samorządowe Przedszkole nr 162
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-481 Kraków

tel: 12 411 04 08
p162@mjo.krakow.pl

Ramowy rozkład dnia

600 -815

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne praca dzieci indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym stymulacyjno - kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne, prace porządkowe

815 - 830

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

830 - 900

Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

900 - 915

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne

915 - 1000

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne

1000 -1015

II śniadanie, czynności samoobsługowe

1015 -1040

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy swobodne i zorganizowane

1040 - 1140

Spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrody, / w przypadku złych warunków atmosferycznych wyżej wymienione zabawy w sali/

1140 -1200

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

1200 -12 40

Obiad, czynności samoobsługowe, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

1240 -1300

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne

1300 -1400

Spacery po parku lub osiedlu, obserwowanie przyrody, zajęcia komunikacyjne, zdrowotne, zagadnienia społeczne i ekologiczne/ w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali/.

1400 -1415

Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo -higieniczne

1415 -1430

Podwieczorek

1430 -1700

Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe

 

grupa-i
grupa-ii
grupa-iii
grupa-iv
grupa-v
misie
jagodki
smokusie

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.